Monthly Archives: May 2012

Embers by Marai Sandor

“… Có điều gì đó gây đau đớn, làm tổn thương và thiêu đốt đến nỗi cái chết cũng không thể giải thoát nổi nỗi hành hạ như thế, đó là khi một hay hai người đã làm thương tổn lòng … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mess

Đã lâu rồi mình k gõ bằng tiếng Việt. Bệnh lười. Đã lâu lắm rồi mình không tìm thấy chữ bình yên. Mọi thứ cứ rối tinh lên, quay vòng vòng, xoắn vào nhau, dồn đuổi nhau, cái này chưa … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Thoi gian bieu

eHarmony: twice a week, Sunday & Wedsnesday. Facebook: once a day, never open in the morning before starting to work. Flickr: once a day, never open in the morning before starting to work. Go to bed before 12am.     … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Small-town doc

Here’s a hero: http://today.msnbc.msn.com/id/40661756/ns/today-today_news/t/meet-small-town-doc-whos-charged-visit-years/?fb_ref=.T6GnjbytTEk.like&fb_source=home_multiline#.T6HZV-hthXx  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Emma – the gardener

Today I went to meet Emma,the one who volunteered to show me my plot at the University House Gardens. She looks so healthy, well-built, and also calm. The one that you know you can always rely on, and always feel … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment