Tim thay cai na…

Tim thay cai nay:

“…

  • Không cần phải tập trung vào những thất bại.
  • Không bao giờ được đẩy các mối quan hệ đến mức bạn phải cắt đứt chúng. Cần đẩy quan hệ đến mức người khác tự cắt đứt quan hệ với bạn.
  • Tôi sẵn sàng bỏ bất cứ số tiền nào ra để mua một chút thời gian rảnh rỗi, nhưng hiện nay ta  chỉ có thể vay mượn được nó. Trước sau rồi cũng sẽ phải trả lại.
  • Với tôi, một ngày lý tưởng là ngày khi đến tối bạn làm được một cái gì đó mà trước bạn chưa ai làm được. Ví dụ, bạn dạy con bạn đếm được đến 27, hay là làm được một cái transistor bé nhất thế giới….”

tu trang nay:http://damtson.wordpress.com/2012/03/13/pravila-zhizni/

Advertisements
Aside | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s